PRAWO CYWILNE

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego. Świadczy pomoc prawną z zakresu m.in. długów, zasiedzeń itp.

Czytaj więcej

 PRAWO SPÓŁEK

Kancelaria prowadzi obsługę prawną spółek, w tym zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, udziela pomocy przy dokonywaniu zmian umów i statutów spółek itp.

Czytaj więcej

 PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Kancelaria świadczy pomoc w sprawach transgranicznych – w zakresie windykacji międzynarodowej, zawierania umów handlowych, zabezpieczania transakcji itp.

Czytaj więcej

 PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi dla przedsiębiorców w zakresie dochodzenia wierzytelności, reprezentowania w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych itp.

Czytaj więcej

POLECANE ARTYKUŁY

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanowione zostało europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Procedura ta znajduje zastosowanie do transgranicznych...

 

Zgodność towaru z umową międzynarodowej sprzedaży

Zgodnie z ogólną zasadą (obowiązującą również w obrocie krajowym) sprzedający jest odpowiedzialny za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili przejścia ryzyka na kupującego. Nawet, jeżeli brak zgodności ujawni się dopiero w terminie późniejszym....

Minimalna treść umowy międzynarodowej

Minimalna treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa sprzedaży powinna regulować zakres obowiązków sprzedawcy, a w szczególności powinna obejmować: