Posts  

Latest News  

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanowione zostało europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Procedura ta znajduje zastosowanie do transgranicznych...

Modelowe klauzule arbitrażowe

Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór, Nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność, iż  postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w oparciu o ugruntowane zasady...

Testimonials  

  • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It's a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! I was looking for a really powerful corporate theme for my website, that would allow profound formatting and very Diverse content representation. Now I've found it!
    Jeff Blake

    Company 2