Prawo administracyjne

  • przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej

  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

  • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)