• doradztwo prawne oraz reprezentowanie w postępowaniach z zakresu prawa rzeczowego, prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego w tym między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, sprawy o  zniesienie współwłasności, sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku wspólnego.

  • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w postępowaniach dotyczących ochrony dóbr osobistych;

  • pomoc prawna w postępowaniach dotyczących naprawienia szkód i uzyskiwania zadośćuczynień;

  • doradztwo prawne w zakresie ochrony konsumenta;

  • usługi prawne w zakresie odzyskiwania wierzytelności;

  • sporządzanie opinii prawnych.