Prawo gospodarcze

  • reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy);

  • uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego);

  • powództwa przeciwegzekucyjne;

  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych);