Prawo upadłościowe i egzekucyjne, restrukturyzacje

  • pomoc prawna na rzecz dłużników znajdujących się w sytuacji uniemożliwiającej regulowanie należności oraz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń, począwszy od postępowań przedsądowych poprzez sądowe kończąc na windykacji należności na drodze postępowania egzekucyjnego;

  • doradztwo w zakresie projektów naprawczych i reorganizacji przedsiębiorstw;

  • obsługa postępowań likwidacyjnych przedsiębiorstw;

  • doradztwo w zakresie podziału, łączenia, przekształceń spółek;

  • obsługa prawna postępowań upadłościowych likwidacyjnych oraz mających na celu zawarcie układu z wierzycielami.