Modelowe klauzule arbitrażowe

[]
Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór, Nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność,...

Zawieranie międzynarodowych umów handlowych

[]
Podstawową formą zawarcia międzynarodowej umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub...

Minimalna treść umowy międzynarodowej

[]
Minimalna treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Umowa sprzedaży powinna regulować zakres obowiązków sprzedawcy, a w szczególności powinna obejmować: